حدود یک هفته پیش هشتمین دور جایزه‌ی بهترین وبلاگ‌های دویچه‌وله شروع شد. اسم این برنامه را در وبلاگستان فارسی «مسابقه‌ی دویچه‌وله» گذاشته‌ایم. دویچه‌وله‌ی فارسی هم از همین عنوان ِ «مسابقه» برای این برنامه استفاده می‌کند. حتما می‌شود پی ِ این را گرفت که Deutsche Welle Blog Awards چطور به «مسابقه‌ی وبلاگی» ترجمه شده‌است. اما این مسابقه نیست. یعنی اساسا برگزاری مسابقه در وبلاگستان خیلی کار با معنیی نیست. می‌شود برای دویدن یا منجوق‌دوزی‌کردن یا برنامه‌نویسی مسابقه گذاشت. در هرکدام از این رشته‌ها معیارهای روشنی قابل تعریف و اندازه‌گیری هستند. درمورد وبلاگ‌نویسی اما لابد باید به چند نفر یک موضوع بدهیم و وقت بگیریم که چقدر طول می‌کشد بنویسند و از هزار نفر بخواهیم نوشته را درجه‌بندی کنند. و قرار نیست هیچ‌یک از این کارها را بکنیم. پارسال هم گفتم «هدف، بلند کردن چند نفر سر دست و جایزه دادن نیست».

من داور امسال این برنامه هستم. امسال گذشته از «بهترین وبلاگ فارسی»، جایزه‌هایی هم برای استفاده از تکنولوژی برای مصارف اجتماعی، کمپین‌های اجتماعی، و آموزش و فرهنگ تعریف شده‌اند.

در این صفحه نامزدهای بهترین وبلاگ‌های دویچه‌وله را انتخاب کنید یا خودتان را نامزد کنید و از دیگران بخواهید به شما و دیگران رای بدهند.