روی سردرش sayyedali.com خودش را به «بسیج سایبری استان کرمانشاه» منتسب می‌کند. دو روز پیش هم فارس خبر داده‌بود که این سایت با پیام رئیس سازمان بسیج مستضعفین شروع به کار کرده‌است. پس تردیدی در این‌که چه کسی سیدعلی‌دات‌کام را راه انداخته است نداریم. وظیفه‌ی این سایت هم مشخص است: «اطلاع‌رسانی سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه»

همان اول ِ کار هم sayyedali.com مطلبی با این عنوان منتشر کرد «من از رفتن آقا به کرمانشاه ناراحتم!». نویسنده نگران بود که در غیبت کسی که پیشانی سایت عکس‌اش را دارد، «زمین فرصت را غنیمت بشمارد(!) و کار خودش را بکند».

یک عده‌ای امیدشان به فضای آنلاین است که به تغییر ِ اجتماعی سیاسی در ایران دامن بزند. جماعت ِ زیادی از همین عده، و دیگران اما، مدام در گوش هم می‌خوانند که «به فضای آنلاین دل نبندید، این فضا مخاطبش محدود است». تصور دسته‌جمعی این است که جمعیت ِ زیادی از مخاطبان فضای آنلاین با تغییر هم‌دل هستند ولی مشکل ِ اساسی این است که بخش ِ عمده‌ی جمعیت ِ ایران کانال‌های اطلاعاتی‌اش به فضای سایبری راه ندارد. سیدعلی‌دات‌کام اما حرف ِ دیگری می‌گوید. این سایت مخاطبش من و تو نیستیم؛ مخاطبش همان کسی است که اتفاقا ما ادعا می‌کنیم گذارش به فضای آنلاین نمی‌افتد.

این یعنی یا ما اشتباه می‌کنیم و اتفاقا فضای آنلاین رسانه‌ی مناسبی برای تماس با همین جمعیت است، یا سیدعلی‌دات‌کام دارد جنگ نرم‌اش را در فضای اشتباهی انجام می‌دهد.