می‌گویم «آدم‌ها» و «آدم‌-ها». «آدم‌ها» یعنی مجموعه‌ی همه‌ی آدم‌ها. ۶.۸ میلیارد آدمیزاد ِ روی زمین. با هم بودن‌شان. «آدم-ها» اما یعنی یکی یکی ِ آدم‌ها. تک‌تک‌شان. «آدم‌ها» به بنایی می‌گویم که آجرهاش «آدم-ها» هستند.

دیروز وحید این عکس را در یکی شبکه‌های اجتماعی* پست کرده‌بود. تصور کن که آدمیزادی جای در رفتن از آتش قدم کند می‌کند و توییت می‌کند «دارم وسط آتش می‌دوم». و همین یعنی نمی‌دود؛ گزارش می‌دهد. شاید بشود همان‌طور نگاهش کرد که به سلولی که زیر میکروسکوپ می‌بینی جای در رفتن از خطر کاری می‌کند که توی آدمیزادی اسمش را می‌گذاری «تمهید ساختار برای حفظ ِ کل از طریق قربانی کردن ِ جزء».

فیس‌بوک و گوگل‌پلاس ظاهر اتفاق هستند. پایین، در بطن قضیه، ساختار دارد ریشه می‌زند.

* دوست داشتی جای «شبکه‌های اجتماعی» بگو «خطوط عصبی آدم‌ها».

منبع عکس