از ۱۶ جولای ۱۹۴۵ که اولین انفجار هسته ای آزمایشی در نیومکزیکو انجام شد تا انتهای سال ۱۹۹۸ آدمیزاد حدود ۲۰۵۳ بار روی زمین، یا بالای آن، انفجار هسته ای ترتیب داده است. این یعنی ۳۸ انفجار هسته ای در سال، که شامل دو بمب هسته ای که در هیروشیما و ناکازاکی منفجر شدند هم می شود. به عبارت دیگر، آدمیزاد در یک دوره ی ۵۳ ساله تقریبا هر ده روز یک بار یک بمب هسته ای منفجر کرده است.

این امکان که بنشینی و یک سلسله کنش و واکنش را بصورت ناظر، و بدون درگیری در مساله، تماشا کنی اتفاق نادری است. تماشای این ویدئو مثل این است که یک موجود سبز از روی مریخ با تلسکوپش به زمین زل زده و یادداشت برمی دارد.

(لینک مستقیم به ویدئو)

نیمی از انفجارهای هسته ای، و همه ی استفاده های «موفقیت آمیز» از بمب هسته ای، مربوط به ایالات متحده ی آمریکاست. اتحاد مرحوم جماهیر شوروی هم نزدیک سه چهارم بقیه ی آزمایش های هسته ای را انجام داد.