oil-spill.jpgدر فارس نیوز می خوانم که سهام BP از زمان حادثه در خلیج مکزیک ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در گوگل سراغ سهام BP می روم. کنار صفحه کسی تبلیغ می کند «نشت نفت؟ انرژی خورشیدی چنین دردسرهایی ندارد!»

می شود دنیایی را تصور کرد که در آن می شد بدون چنین اتفاقی خطرات تکنیک ِ فعلی ِ حفاری را فهمید و تصمیم گیرندگان را متقاعد کرد که روی نکات ایمنی و انرژی های جایگزین سرمایه گذاری بیشتری انجام بدهند. چیزهایی زیادی می شود تصور کرد، اما ما در دنیایی زندگی می کنیم که گاهی باید با سر به مشکل خورد تا انگیزه ی جستجو برای راه حل اساسا پیدا شود. می خواهم این مشاهده را عام تر کنم: احمدی نژاد اتفاق لازمی است. باید با مغز زمین بخوریم تا بار بعد که کسی احمدی نژادی گری کرد، هر چه که این مفهوم به آن اشاره می کند، بخش عمده ای از ایرانیان مغزشان تیر بکشد و پای صندوق بدوند که احمدی نژاد بعدی را از سکان زندگی اجتماعی دور کنند.

این البته اصلا به این معنی نیست که تضمینی هست که ما وقتی زمین بخوریم می توانیم بلند شویم. اصلا مگر قرار است کسی به کسی تضمین بدهد؟

پس نوشت: من از بازار سهام هیچ سر رشته ای ندارم اما منحنی نشان می دهد که در گذشته ی BP افت و خیزهای زیاد دیگری هم وجود داشته است.