اول – ایران: این نکته را بارها و به زبان های مختلف از ایرانیان خارج نشین شنیده ام که زندگی نکردن در آب و خاک ایران باعث می شود که آدم دیدش نادقیق بشود و کم کم، با گذشتن چند سال، حرفهای ایرانی ِ خارج نشین حتی مایه خنده ی هموطن ِ ساکن ایران خواهد شد. به نظر من گذشته از خبر و وبلاگ خواندن و گشت زدن در شبکه های اجتماعی، یک راه خوب برای از دست ندادن تماس با جامعه ی ایرانی دیدن تلویزیون ایران است. این یعنی همان اخباری را ببینی که داخل ایران پخش می شود و همان ۲۰:۳۰ را تماشا کنی که داستانی را سرهم کرده است تا به هدفی برسد. صفحه ی ویدئوی مردمک برای این کار خیلی خوب است. ایران نگاه هم گاهی ویدئوهای خوبی دارد، مثل این یکی،

(لینک مستقیم به ویدئو)

دوم – مستند: اگر مستند دوست هستی، مشترک وبلاگ Top Documentary Films بشو. پست های این وبلاگ همیشه لینک کامل مستند در گوگل ویدئو یا یوتیوب را دارد.