space_tin.jpgفارس نیوز زیر تیتر “فرستادن انسان به فضا از دغدغه‌های سازمان فضایی ایران است” از قول “یک کارشناس علوم فضایی” می گوید،

گرم شدن سطح زمین سبب می‌شود فعالیت‌های آتشفشانی بیشتر و سطح زمین خنک ‌شود…

شهرام یزدان‌پناه درمورد “آسانسورهای فضایی” توضیح می دهد،

اگر جسم عظیمی را در مدار که سرعت قرار گیری جرم در آن با سرعت چرخش زمین دور مدار خودش برابر است، قرار دهیم و از آن طنابی به زمین بفرستیم این طناب در خط استوا به یک اقیانوس رسیده که آن را به درختی گره زده و از آن برای رسیدن به فضا استفاده می‌کنیم، کار آسانسورهای فضایی نیز دقیقا به همین شکل است.

ها؟

پس‌نوشت – توضیحات آقای یزدان‌پناه – قضاوت عجولانه