درمورد مستند Game of Death شاید شنیده باشید. این فیلم مستند به موضوع اهمیت آقابالاسر Authority در سوق دادن انسان ها به رفتارهای خشونت آمیز می پردازد. شرکت کنندگان در برنامه ی تلویزیونی که در این مستند پخش می شود با دستور مجری برنامه و با تشویق تماشاگران قربانی خود را مورد شوک الکتریکی قرار می دهند. در حقیقت شوکی در کار نیست و فریادهای قربانی ساختگی هستند، اما به هر حال این برنامه یک اجرای جالب از آزمایش های معروف میلگرام است (بیشتر).

در این برنامه ۸۱% از شرکت کنندگان ۲۰ بار یا بیشتر شوکهای الکتریکی بیشتر از ۴۶۰ ولت به قربانی خود دادند. تنها ۱۶ نفر از ۸۰ شرکت کننده در برابر دستورات مجری و تشویق تماشاگران مقاومت کردند.

زیاد شده که وقتی دور هم جمع شده ایم که درمورد قضایای اخیر ایران حرف بزنیم از هم پرسیده ایم «اما اون سربازه چی؟ اون چرا می زنه؟» به نظرم این مستند و تجربه ی دوباره ی این آزمایش های جواب خوبی است: ما انسان ها این امکان را داریم که در برابر نهیب ها، یا وعده های، آقابالاسر سر خم کنیم.

اینجا هم کمی در همین زمینه ها حرف زدیم: به سادگی زدن چوب روی سر جلبک – جنبش سبز و توهم های فاصله

مرتبط: خشونت آدم‌های خوب

(لینک مستقیم به ویدئو)