iran_filt_s.jpg

خبرهایی شنیده می شود مبنی بر اینکه هوست های داخلی به صاحبان وبلاگ های فیل+تر شده اعلام کرده اند که دیگر نمی توانند به آنها سرویس بدهند. دارم در این زمینه تحقیق می کنم. اگر شما ایمیلی به این مضمون از یک هوست ایرانی دریافت کردید مرحمت می کنید برای من به arash@kamangir.net فوروارد کنید. اسم و اطلاعات شما پیش من محرمانه می ماند. لطفا به پخش شدن این نوشته کمک کنید.