سر راه چند ساعت در فرودگاه آمستردام بین دو پرواز فاصله بود. به چهار-پنج کتابفروشی سر زدم. از جهت ِ نتیجه ی کلی نگرفتن برمبنای مشاهده ی محدود، اینطور می نویسم:

بخش ِ قابل توجهی از کسانی که از فرودگاه  آمستردام رد می شوند به نوشته های دختران مسلمان/هندی/اهل کشور جهان سومی که ادعا می کنند خانواده شان حسابی اذیتشان کرده و مجبورشان کرده با آدم بی ربطی ازدواج کنند و بعد دختر ِ موردنظر با بدبختی در رفته علاقه مند هستند.