اگر کسانی می خواهند از شر تکامل خلاص شوند (ببینید:عکس روز: حرفی که چند میلیون سال دیر زده شد)، کسان دیگری هم به این فکر می کنند که بدن ما به تغییرات فزاینده ی محیط اطراف چطور پاسخ خواهد داد.

پروژه ی “تن ۲٫۰” Corpus 2.0 (یا “آدم ۲٫۰” با اغماض) یک نگاه هنرمندانه به این موضوع است. چیزهایی نظیر یک برجستگی روی بینی برای نگه داشتن عینک، یک زائده روی شانه برای نگه داشتن موبایل (راست)، مفصل اضافی روی انگشت شصت برای ساده تر SMS زدن (چپ)، و یک سوراخ در لب برای راحت تر نگه داشتن سیگار از جمله های ایده های این هنرمند هستند. عکسهای بیشتر را اینجا ببینید.

منبع