کدنویسی برای کاربردهای پردازش تصویری از آن دسته کارهایی است که می خواهیم خیلی زود به نقطه ی ابزار شدن برسد. این یعنی در بسیاری از کاربردها احتیاج داریم چهارچوبی داشته باشیم که دغدغه ی ارتباط با فرمت های تصویری و نمایش ِ اطلاعات را بسرعت رفع کند و به ما دسترسی به “اصل ِ داستان” (یک آرایه دوبعدی/سه بعدی از اعداد) را بدهد.

اگر MATLAB کار باشید می دانید که این همه یعنی imread و imwrite و imshow و کمی هنر تبدیل بعد و نوع ماتریس ها، که MATLAB اساسا برای آن ساخته شده است. اما MATLAB دو مشکل دارد. یک، حتی با وجود امکان تعریف کلاس، کد بی شکلی ارایه می دهد (بقول استادی که به همین دلیل A+ ام را A کرد، کد MATLAB “شبه کد” است). دو، MATLAB به این راحتی ها به شما فایل اجرایی نمی دهد و سرآخر می مانید با یک اسکریپت. مشکل دوم را می شود با Octave تا حدی حل کرد (ببینید: و اینک Octave – جایگزین کدبازی برای MATLAB) اما سرآخر کد ِ “کثیف”ِ MATLAB می ماند روی دست شما.

دیروز نشستم که بعد از مدتها بستری مناسبی در Delphi برای نوشتن کدهای پرداش تصویری پیدا کنم. جستجویم منجر به یافتن ابزارهایی شد که در نسخه ی مجانی Turbo Delphi ِ من (ببینید:خبر خوب برای برنامه نویسان دلفی کار) کار نمی کردند. گذشته از آن، نمی خواستم درگیر یک جعبه ابراز حجیم شوم. می خواستم یک کد ِ سبک پیدا کنم. و این را پیدا کردم، بر مبنای ایده ی خوبی نوشته شده اما کثیف و درهم برهم. پس نشستم به زدن حواشی اش و بازنویسی اش در قالب یک کلاس. حاصل شد MImage که اینجا با کد کاملش می توانید بگیریدش.

راستی، حضرت علیه Lena را به جا آوردید؟ (آیکن ِ این پست). در مورد این بانوی رشته ی پردازش تصویر، که زمانی در Playboy کار می کرد، بیشتر حرف می زنیم.

مرتبط: به خانه برمی گردم