با انتشار دهمین پادکست “صدای وبلاگستان“، به انتهای فصل اول این مجموعه رسیدیم. در ادامه ی این پست، جزییات این ده پادکست رو می بینید.

روی آیکن های فایل صوتی با کیفیت بالا بزنید برای شنیدن پادکست ها (اولین آیکن: کیفیت بالا، دومین آیکن: حجم پایین) یا لینک ها رو دنبال کنید برای شنیدن توضیحات. پایین تر فایلهای m3u قرار داده شده اند برای شنیدن کل مجموعه به کمک winamp.

صدای وبلاگستان – یک: این بانو کیست– پاسخ: مسیح علی نژاد – بشنوید: فایل صوتی با کیفیت بالا فایل صوتی با کیفیت پایین

صدای وبلاگستان – دو: این وبلاگ نویس را می شناسید– پاسخ: مهدی حکیمی نویسنده وبلاگ روبو – بشنوید: فایل صوتی با کیفیت بالا فایل صوتی با کیفیت پایین

صدای وبلاگستان – سه: یک وبلاگ نویس ِ خیلی جدی – پاسخ:  دکتر  سمیه توحیدلو نویسنده ی وبلاگ بر ساحل سلامت – بشنوید: فایل صوتی با کیفیت بالا فایل صوتی با کیفیت پایین

صدای وبلاگستان – چهار: صدایی از قعر ِ تاریخ ِ وبلاگستان– پاسخ: سلمان جریری – بشنوید: فایل صوتی با کیفیت بالا فایل صوتی با کیفیت پایین

صدای وبلاگستان – پنج: این بانو علمی می نویسد– پاسخ: سارا رها، نویسنده ی وبلاگ آوای موج – بشنوید: فایل صوتی با کیفیت بالا فایل صوتی با کیفیت پایین

صدای وبلاگستان – شش: این یک معما نیست– پاسخ: دکتر مجیدی نویسنده وبلاگ یک پزشک – بشنوید: فایل صوتی با کیفیت بالا فایل صوتی با کیفیت پایین

صدای وبلاگستان – هفت: وبلاگ نویسی که از مرگ می نویسد ولی امیدوار است– پاسخ:  آسیه امینی نویسنده ی وبلاگ وارش – بشنوید: فایل صوتی با کیفیت بالا فایل صوتی با کیفیت پایین

صدای وبلاگستان – هشت: همیشه داستان پیچیده تر از آن است که دیده می شود– پاسخ: بامداد نویسنده ی وبلاگ بامدادی – بشنوید: فایل صوتی با کیفیت بالا فایل صوتی با کیفیت پایین

صدای وبلاگستان – نه: وبلاگ نویسی که از خود زندگی می نویسد– پاسخ: ویولت نویسنده ی وبلاگ من و ام اس – بشنوید: فایل صوتی با کیفیت بالا فایل صوتی با کیفیت پایین

صدای وبلاگستان – ده: با این وبلاگ نویس زیاد سروکار داریم – پاسخ: ؟ – بشنوید: فایل صوتی با کیفیت بالا فایل صوتی با کیفیت پایین

پس نوشت: راهنمایی برای دهمین پادکست: همین حالا شما با این وبلاگ نویس سروکار دارید. دقیقا در همین لحظه.

پس نوشت دو: شاید بزودی خبرهای خوبی داشته باشیم. چیزهایی در حول و حواشی “رادیو کمانگیر” مثلا. شاید.