یکی از دوستان احتیاج به برنامه نویس جاوا، ترجیحا در شهر رشت، داره. کار، که پرداخت مالی هم داره، انجام یک سری محاسبه روی یک فایل اکسل ه. مرحمت کنید ایمیل بزنید یا کامنت بگذارید.