می دونم که به احتمال خوبی برای تو هم شروع سال ۲۰۰۸ معنای خاصی نداره اما به هر حال می شه ازش خوشحال شد. بشنوید “موانع رو عقب بزن” Push The Limits رو از انیگما.

مطیع قانون های ابلهانه نشو

خودت باش، خر نشو

نکن کاری رو که همه می کنن

دلت رو بزرگ کن، موانع رو عقب بزن (متن ترانه به انگلیسی)