2010-07-10-small.jpg

این آگهی را در بخش میوه ی یک فروشگاه زنجیره ای مواد غذایی دیدم. قضیه این است که شرکت ِ صاحب ِ فروشگاه با یک شرکت کالیفرنیایی وارد قرارداد شده است که میوه های پیوندی مختلفی را که از اختلاط گوجه plum و زردآلو apricot حاصل می شوند در کانادا عرضه کند (لینک). نکته ی مهم این است که هفت گونه ی «گَردآلو»ی plumcot تولیدی هر کدام تنها چند هفته در بازار خواهند بود و فروشنده خریداران با تشویق می کند که «بشتابید و همه ی انواع را بچشید!»

مرتبط: کمتر از دویست سال پیش پسرعموی داروین ایده ی اصلاح نژاد بشر از طریق جفت گیری کنترل شده را هم مطرح کرد.