سومین مهمان مجموعه ی “صدای وبلاگستان” سمیه توحیدلو بود (ببینید: صدای وبلاگستان – سه: یک وبلاگ نویس ِ خیلی جدی ۱۲ تیر ۱۳۸۷).

طنز تلخی هست در رفتار حکومتی که دانشجوی جامعه شناسی اش را دستگیر می کند.