خوراک شمار: تحلیل خوراکهای وبلاگستان

در کنار “دیدیش؟” و “کی به کیه“، هدف پروژه خوراک شمار تحلیل تعداد خواننده های خوراکها در وبلاگستان است. لیست ابتدایی خوراکهایی که در خوراک شمار مورد بررسی قرار می گیرند از دیدیش منتج شده است. خروجی کی به کیه و همینطور خوراکهای ارسالی توسط وبلاگستانی ها هم به تدریج به این لیست اضافه می شوند.

بخش اساسی خوراک شمار یک تصویر-خوان (OCR) است که نمایش دهنده های تعداد مشترکان ِ ساخته شده توسط Feedburner را می خواند.

feedcounter.png

نتیجه، سپس، بصورت لیست ها و نمودارهایی در feedcounter.kamangir.net منتشر می شود.

قابل ذکر است که خوراک شمار اساسا از اعداد گزارش شده توسط Feedburner استفاده می کند. با آنکه Feedburner در وبلاگستان سرویس پر استفاده ای است، بسیاری وبلاگها هنوز از آن استفاده نمی کنند. علاوه بر آن، در بسیاری سرویس های وبلاگی، نظیر WordPress، یک وبلاگ می تواند خوراکهای متعددی داشته باشد. این همه بر دقت نتایج این پروژه تاثیر اساسی دارد.

روند توسعه خوراک شمار را در اینجا دنبال کنید. پستهای مرتبط با این پروژه را در این گروه دنبال کنید.

توجه: اگر خوراک وبلاگ شما در این پروژه لحاظ نشده است، لطفا تماس بگیرید. از این پست کمک بگیرید برای فعال کردن شمارنده خوراکتان.

آخرین تغییر صفحه: ۱۶ آوریل ۲۰۰۸ – ۲۹ فروردین ۱۳۸۷