abu_musa.gifتلنگر بحث جالبی رو در مورد لباس روحانیون مطرح کرده،

چرا در هر دینی، مبلغان دینی لباسی متفاوت از مردم میپوشند؟ اگر این لباس منسوب به پیامبران یا بزرگان دین است، چرا مردم (غیر روحانیون) هم نباید اینگونه لباس بپوشند؟ چرا رفتار مردم باید مانند پیامبران و امامان باشد ولی لباس پوشیدنشان نباید همانند پیامبران باشد؟

مرتبط با همین موضوع در وبلاگ احمد قابل می خوانیم،

من در تابستان سال ۱۳۷۰ به اختیار خود ، لباس روحانیت را کنار گذاشتم . علت آن چند چیز بود ؛

الف ) آن لباس ، بسیار دست و پا گیر و زحمت آفرین است ….

ب ) آن لباس ، موجب انگشت نما شدن در مجامع عمومی است که آثار زیانباری را برای فرد ملبس و جامعه ی او درپی داشته و دارد . غرور کاذب اکثر افراد ملبس به لباس روحانیت ، منجر به عدم مراعات اخلاق انسانی اسلامی در بسیاری از مراودات اجتماعی آنان شده است و تنها عامل تسهیل کننده ی این رفتار ناپسند ، تفاوت لباس روحانیان از سایر مردم بوده است .

از کربلا تا آشویتش – جمهور، از دست ندید

اشغال‌شده توسط ایران؟ – گناهکار

رومئوی آنلاین در جستجوی ژولیت آفلاین – آپدیت بلاگ، یا چطور دوست دختر پیدا کنید به روش آدمهای Geek

وجود دو کبودی بر جسد پزشک جوان – روزنا