۳۵۳۳۹f۷۴-fff۲-۴b۶c-۹d۴۷-۶f۶۰۵f۲c۴a۴۸_w۲۰۴_h۱۵۳_s.jpgمستند ساز ایرانی-فرانسوی: نگران امنیت خود هستم

مهرنوش سلوکی مستندساز ایرانی-فرانسوی که پس از سفر به ایران در آذرماه سال ۱۳۸۵، از بهمن ماه گذشته ممنوع الخروج شده است، می گوید: اتهام وارده به او تبلیغ علیه نظام است و محاکمه او روز بیست و سوم آبان ماه انجام خواهد شد.

این پست کامل خواهد شد.