صداهای جهانی هاروارد ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار کمک مالی می کند به پروژه های مرتبط به وبلاگ نویسی. یک ماه بیشتر وقت ندارید.

آمادگی افکار عمومی جهان برای جنگ با ایران – ابطحی.

دل آرام ! به زنانی که شلاق می زنند تبریک بگو – مسیح علی نژاد

دل آرام! دل، آرام دار و آرام برو جلو، جلوتر، نترس، حالا آرام تر از همیشه لباست را بزن بالا ، پشتت به کشیده شدن روی سیمان سخت عادت دارد، پس بی سبب ناز نکن، بزن بالا لباست را. عریان که کردی تن خسته ات را هراست مباد. آخر هیچ ستونی از ستون‌های شرع و شرم نمی لرزد اینجا . همه زن اند اینجا. مگر ندیدی در میدان هفت تیر، برادرانت بر عکس برادران ما به حقوق برابر قائل بوده اند و باتوم ها را تنها تنها بالا نمی‌کشیدند؟ خواهی دید که به گاه عریانی ات نیزخواهران بسیاری به صف ایستاده اند تا تنت را به ناز شلاق داغ شان مهمان کنند. پس دل، آرام دار و لباس از تن در آر و بگذار خواهرانت آنچه را که ما در این سالها نداشتیم، داشته باشند ؛ برابر با مردان با دستهایی به همان اقتدار که به سرعت بالا می رود تا آنگاه که به سرعت پایین می‌آید، رد سرخش را بر پشت عریان تو خوب به جا گذارد. مگر تو برای برابری ندویدی؟ خب اینجا جا ثمر داد، پس ناشکری نکن در برابر این برابری که خواهرانمان به دست آورده اند.

۲۰jgro۸.jpg

جوراب وضو موجود است” – لینک از نمی دانمان کجا