داستان مردی که با دوچرخه سکس داشت رو یادتونه؟ بخوانید این مثنوی زیبا رو در اون مورد – حزب جوانان زیر آفتاب

مردکی دیدم که چرخی می‌نواخت / بوسه‌اش می‌داد و پیشش می‌گداخت

با دوچرخه عشقبازی می‌نمود / از پدالش بوسه‌هایی می‌ربود

بوسه‌هایی آبدار و متصل / یکدم از چرخش نمی‌شد منفصل

خویش را بر چرخ می‌مالید او شگفت / وه! چه آه و اوه می‌کرد آن خرفت

می‌فشرد آن چرخ را اندر بغل / مثل عشاق جوان در ماه عسل

گفتمش کار تو ای مردک خطاست / با دوچرخه عشقبازی نارواست

عقل خود را ارتودنسی کرده‌ای؟ / با دوچرخه کار جنسی کرده‌ای؟ (ادامه)

چگونه یک عمل قبیح از نگاه ما یک واقعیت مذهبی میشود – نیویورک سیتی

قبیله ای در هندوستان وجود دارد که یکی از رسوم رایج مذهبی آن این است که وقتی دختران به سنی میرسند که برای اولین بار عادت زنانه در آنها روی میدهد خانواده دختر در طی یک مراسم بسیار مفصل و پرخرج برای اینکه دخترشان درآینده زندگی بهتری داشته باشد و درهای سعادت و پاکدامنی به روی او باز باشد با دعوت از بزرگ دینی از او درخواست میکنند که در این مراسم برای اولین بار با داشتن دخول پرده بکارت دختر آنها را پاره کند که البته این عمل توسط مرید دینی و حداقل چهارتن از شاگردان او انجام میشود

این پست کامل خواهد شد.