نمی دونم این کلمه “بعو” رو فقط سمنانی ها استفاده می کنند یا در بقیه ایران هم استفاده می شه. شاید هم این کلمه ساخته برادر جان من باشه. به هر حال “بعو” یعنی “دیو گنده وحشتناک که میاد میخوردت”. به عبارت دیگه “بچه دست نزن”.

برای من این داستان یونیکود “بعو”ه.

امروز صبح تصادفی متوجه شدم که فید کمانگیر تبدیل به “؟؟؟” شده. بعد هم علی زالی عزیز خبر داد. با بی سوادی مفرط و به کمک Feed Validator فهمیدم که داستان کاراکترهای نقل قول (“) ه. این اشکال زمان کپی کردن یک نقل قول از جای دیگه رخ می ده (ببینید).

خلاصه از سر گذشت اینبار. یکی بیاد یه خیری بکنه از بی سوادی در بیاره مارو. جای دوری نمی ره بخدا.