این اواخر در نوشته شدن سه مقاله کمی تا قسمتی همکاری کردم. این لیست این مقاله هاست:

۱- با تری گالوین Terry Glavin (وبلاگ انگلیسی) (صفحه ویکیپدیا) نویسنده و روزنامه نگار کانادایی در مورد کمک مالی آمریکا به ناراضیان ایرانی حرف زدیم. گفتم:

احمقانه است که ما ایرانی ها از آمریکایی ها پول بگیریم. این کار فقط بهانه به دست رژیم ایران می ده برای زندانی کردن فعالان سیاسی.

متن کامل مقاله رو به انگلیسی بخونید: “ناراضیان سیاسی ایران چه می خواهند؟

۲- یک دوست کانادایی برای مقاله روزنامه دانشگاه وینیپگ در مورد وبلاگها تحقیق می کرد. با هم درمورد وبلاگ نویسی در ایران حرف زدیم. گفتم:

اینطور نگاه کن، کانادایی ها در Facebook (عشق مزیدی عزیز) در مورد آخرین عروسی که رفتند می نویسند. در ایران ما در مورد اعدام وبلاگ می نویسیم.

متن کامل مقاله رو به انگلیسی بخونید: “قدرت و دام وبلاگ نویسی“.

۳- فردا (در واقع امروز چون نیمه شب گذشته)، در روزنامه دانشگاه، اولین مقاله چاپی کمانگیر منتشر میشه. عنوان: “داروی ایرانی برای بیماری ایرانی – با توجه به سقوط ناگزیر رژیم ایران، کانادا و دیگر کشورهای غربی چه کمکی می توانند بکنند؟”