این‌جا استدلال می‌کنم که کارکرد وبلاگ در جامعه‌ی ایرانی شباهت‌هایی با استفاده از الکل و موادمخدر دارد. مطلب را این‌جا هم لینک می‌کنم چون می‌خواهم درباره‌ی این قضیه بیشتر حرف زده‌شود. یک ترجمه‌ی فارسی از متن این‌جا وجوددارد اما پیشنهاد می‌کنم مطلب را به زبان اصلی ِ آن بخوانید.