فرمانده‌ی ناجا می‌گوید از ۹۰۰ پرونده‌ی تجاوز که در سال گذشته ثبت شده‌است، در ۶۰٪ موارد یک مرد قربانی بوده‌است. او اضافه کرده‌است که در بسیاری از موارد قربانی تجاوز کم‌تر از ۱۵ سال سن داشته و عمل «با اغفال صورت می گیرد». در ادامه‌ی خبر می‌خوانیم،

عمل (لواط) در بین مردان متأهل بیشتر شایع و با زور و خشونت همراه است

در روایت ِ معمول از تجاوز جنسی، دختری با رفتار و پوشش‌اش خود را در معرض تجاوز قرار می‌دهد و بنابراین تا حدی برای رخ‌دادن این اتفاق قابل سرزنش است. نکته‌ی مهم این است که این روایت را تنها از «عامه‌ی مردم» نمی‌شنویم، یک افسر عالیرتبه‌ی پلیس تورنتو هم یک‌بار در دام ِ این ساده‌سازی افتاد.

اگر فرض کنیم زنان و مردان به احتمال ِ مشابهی تجاوز جنسی را گزارش می‌کنند، روایت ِ فرمانده‌ی ناجا می‌گوید که فارغ از این‌که دختری چه پوشیده‌است، مرد ِ ایرانی به احتمال ِ بیشتری به سمت ِ دیگر خیابان که پسر ِ ۱۵ ساله‌ای درحال عبور است نگاه خواهد کرد.

در نگاه ساختار حاکم بر ایران، «سلامت اخلاقی» با پوشاندن حاصل می‌شود. فرمانده‌ی ناجا اما می‌گوید حداقل در وضعیت ِ فعلی مساله چندان به پوشیدگی ارتباطی ندارد؛ مردان ِ زن‌دار ترجیح می‌دهند با مردان بخوابند و این کار با را زور و خشونت انجام می‌دهند.