«جدایی نادر از سیمین» را به انگلیسی ترجمه کرده‌اند A Separation. و این اسم بامسمایی است.

ایران دو تا شده‌است. یکی را دیشب صدا کردند بالای سن که برای فیلمش جایزه بگیرد. ایران ِ اول که بالا رفت، گفت نمی‌خواهد از پدر و مادر و زنش حرف بزند. گفت ایرانی‌ها مردمانی به‌راستی صلح‌دوست هستند.

ایران دوم را دیروز صدا کردند بالای سن که طناب دور گردنش بیندازند. ۱۲تایشان را. ایران اول را مدونا صدا کرد. ایران دوم را یکی صدا کرد که بعدا گفت مدونا فاحشه است و جایزه گرفتن از دستش افتخاری ندارد.

دو تکه شده‌ایم. برایش جایزه هم گرفتیم.

ایده‌ی این نوشته را رفیقی در جمعی که دیشب بودیم گفت.