مصاحبه‌ی مسیح علی‌نژاد با رضا پهلوی و حواشی ِ آن را با علاقه دنبال کردم. اول به این دلیل که رضا پهلوی را سیاست‌مداری دیدم که می‌توانم به او رای بدهم. دوم به این دلیل که جمع زیادی به مسیح خرده گرفتند که با «شاهزاده» بی‌ادبانه رفتار کرده‌است (مثلا نظرات زیر این ویدیو و ۵۰۰ و خرده‌ای لایک ِ این مطلب را ببینید). برای مسیح احترام زیادی قایلم و متاسفم ازاینکه مورد آزار کلامی قرار گرفته‌است، اما خروش ِ آنلاین علیه مسیح نشان می‌دهد که رضا پهلوی ممکن‌است «انتخاب‌شدنی» باشد. این موضوع من را امیدوار می‌کند.

منتظرم ببینم چطور رضا پهلوی حلقه‌ی دوست‌داران ِ رومانتیکش را به‌سمت عقلانیت هل می‌دهد و طرفداران ِ محتاط‌تری را هم جذب می‌کند.