در این عکس از اولین روز ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات آتی مجلس، این جمله از رهبر جمهوری اسلامی ایران روی یک پوستر (بالای عکس سمت راست) نقش بسته‌است «آزادانه‏ترین انتخابات، مستقل‏ترین مجلس، مردمى‏ترین حکومت، در جمهورى اسلامى است». کمی جستجو می‌کنم. این جمله از رهبر نظام سیاسی ایران در موارد متعدد نقل شده‌است و در وب‌سایت رسمی ایشان هم ذکر شده‌است.

می‌دانیم که دروازه‌ی ورود به رقابت انتخاباتی در ایران کلیددارانی دارد که در استانداردهای ِ آشنا، نمایندگان ِ چندان خوبی برای «آزادی» و «استقلال» و «مردمی‌بودن» نیستند. اما آیا این یعنی جمله‌ی بالا نادرست یا نادقیق است؟ من این‌طور فکر نمی‌کنم. به نظرم گوینده جمله‌ی اشتباهی نگفته است. یا اینطور بگویم، جمله هنوز گفته نشده است که بتوان درباره‌ی صحت یا میزان ِ دقت آن حرف زد. این جمله ناقص است.

رهبر ایران دارد نسخه‌ی ایرانی انتخابات را با مجموعه‌ای مقایسه می‌کند. او می‌گوید «آزادانه‌ترین» و «مستقل‌ترین» و «مردمی‌ترین». حالا سوال مهم این است که این صفات ِ تفضیلی در مقایسه با کدام مجموعه بیان شده‌اند. بوضوح می‌توان مجموعه‌ای از حکومت‌ها را ردیف کرد که در مقایسه با آنها اتفاقا انتخابات ِ برگزارشده توسط حکومت ایران دقیقا حایز صفات گفته‌شده باشد.

گاهی «تر» و «ترین» مهم نیست، مهم سمت ِ دیگر الاکلنگ است. از من می‌پرسی این هنر ِ یک سیاست‌مدار است که اجازه ندهد دوربین به سمتی که این «ترین»ها اشاره می‌کنند برگردد. این، البته هنر خطرناکی است، چون، حداقل در روزگار ِ امروز، دوربین زیاد دست‌به‌دست می‌شود.

منبع عکس