افزایش خشونت پلیس در غرب و عواقب مرگبار آن – آوای موج

جاسوسی از درون شورت و جوراب – ققنوس

اتاق فرمان «بنتون»، شخص بنتون و یک اپراتور در اتاق هستند. اپراتور مثل فیلم «ماتریکس» پشت یک مجموعه عظیم کامپیوتری نشسته. «بنتون» پشت سر او ایستاده و به صفحه‌های مانیتور فراوانی که جلوی اوست نگاه می‌کند و به اپراتور دستور می‌دهد.

بنتون: حالا زوم کن روی اون خانم چادریه.
اپراتور: هفتاد و پنج درصد سی.دی.ام. زوم کامل شد.
بنتون: (با علاقه به تصویر بزرگ شده نگاه می‌کند) اون چیه زیر چادرش قایم کرده؟

اگر از سرطان سینه نمی‌ترسید… – آزاده عصاران

image۰۰۱.jpg مری آن نیلان در فوریه ۲۰۰۴ توده‌ای را در سینه چپ‌اش پیدا می‌کند. به زودی متوجه می‌شود که سرطان هر دو سینه‌اش را کامل دربرگرفته و چاره‌ای جز برداشتن کامل پستان‌ها وجود ندارد.

او بعد از عمل جراحی و شیمی‌درمانی دوباره درخواست کرد با پروتز جای خالی سینه‌ها را پرکنند.
نیلان از یک عکاس خواست تمام مراحل درگیری‌اش را با این بیماری عکاسی کند تا تصاویری برای نشان دادن بخشی از زندگی‌اش به بقیه زنان داشته باشد.

امروز روز اعدام من است، برای مهمانان ویژه برقصید! – مسیح علی نژاد

بت و بت پرست دو جلوه از حقارت نفس – جهان وطن

مجموعه عکسی از قتل عام ارامنه