در شروع کار تحقیقی به آدم یاد می‌دهند که خطاهای شایعی وجود دارد که می‌تواند نتیجه‌ی تحقیق را نادقیق یا حتی بی‌استفاده کند. یکی از این خطاها «تمایل به تایید» confirmation bias است. به‌صورت خلاصه، یک محقق می‌تواند به سمت اطلاعاتی متمایل شود که فرضیه‌اش را تایید می‌کند و اطلاعاتی که در جدال با آن است را نادیده بگیرد، یا به اشتباه تفسیر کند.

نماینده‌ی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی گفته است،

دانشجویان با اعتقاد به اندیشه‌های امام(ره) و انقلاب اسلامی اعلام می‌کنند که قیام مردم آمریکا و کشورهای اروپایی با اندیشه‌های امام(ره) و انقلاب اسلامی قرابت و نزدیکی دارد.

من مطمئن نیستم گوینده‌ی این جملات در کدام شهر آمریکایی یا اروپایی بین جمعیت ِ تظاهرکننده رفته است که ادعا می‌کند نشانه‌های «قرابت و نزدیکی» با «اندیشه‌های امام و انقلاب اسلامی» در این حرکت وجود دارد. من که چند ساعتی را در تورنتو در بین این گروه گذارندم رنگی از مذهب در این حرکت ندیدم. خواسته‌ی مهم این حرکت تغییر ِ ساختار اقتصادی داخلی و بین‌المللی به سمت عدالت و حفظ محیط زیست بود. خواسته‌های فرعی‌تر بهبود ِ حقوق ِ همجنس‌گرایان و اقلیت‌های نژادی بودند. چند نفر هم به ممنوعیت ِ مصرف ماریجوانا در کانادا اعتراض می‌کردند.

این‌که این حرکت را چطور می‌شود به نفع چیزی که آقای نماینده می‌گوید مصادره کرد، به‌نظرم مثال خوبی از confirmation bias است که به آدمیزاد کمک می‌کند کنه مطلب را درک کند.