دیروز رفتیم برای دیدن و عکاسی تظاهرات اشغال بی‌استریت، منطقه‌ی بانکی، تورنتو. عکس‌ها را در پارکی گرفته‌ام که معترضان درش مستقر شدند. جمعیت چیزی بین دو تا پنج هزار نفر بود، به گفته‌ی رسانه‌ها. عکس‌های بیشتر را اینجا ببینید. بهاره عکس‌هایش را اینجا گذاشت.