برادرش می‌گوید مردم از ساعت ۱۲ شب جمع شده‌اند که ۵ ساعت بعد که «قاتل» از طناب آویزان می‌شود صحنه را از دست ندهند. پلیس ضدشورش هم آمده. برای چه‌اش را نمی‌دانم. مردمند. بیکار بوده‌اند. جمع شده‌اند. شاید شورش هم بکنند. هشتصد سال پیش هم در اروپای سیاه که آدمیزادی را وسط میدان اعدام می‌کردند مردم جمع می‌شدند. دست‌شان درد نکند که حالا صاف می‌کشند بالای دار. هشتصد سال پیش طرف را اول چهار ستونش را خرد می‌کردند بعد جانش را می‌گرفتند. اما اینها به کنار. اینها را فراموش کن. من درگیر این دست‌ها هستم که با دوربین بالا رفته‌اند. لابد «مسوولین» حکومتی هستند که نزدیک به جوانک ایستاده اند. دوربین هوا کرده‌ای که چه؟ عکس برای چه می‌خواهی؟ اعدام می‌کنی، بکن. عکسش را چرا دیگر می‌گیری؟

عکس از فارس‌نیوز