Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economy

ویدیوی MSNBC از «یک روز زندگی محمود احمدی‌نژاد» را نگاه می‌کنم. بنا بر این ویدیو، در این روز ِ خاص، رییس ِ دولت ِ ایران قبل از ساعت هفت صبح وارد دفتر کارش می‌شود، و قبل از ساعت هشت آن را ترک می‌کند. تا ظهر احمدی‌نژاد در یک اجلاس سخنرانی کرده‌است و در هواپیمای دولتی با افراد ِ مختلفی جلسه داشته‌است. بخشی از بعدازظهر ِ رییس قوه‌ی مجریه به بازدید از یک بازارچه‌ی محلی و افتتاح یک مجموعه‌ی مسکونی می‌گذرد. برنامه‌ی بعدی، دیدار ِ رودررو با پدری است که سه پسرش را در جنگ از دست داده است. ساعت شش و نیم عصر احمدی‌نژاد به تهران برمی‌گردد تا در جلسه‌های دیگری شرکت کند. بالاخره با تاریک شدن ِ هوا رییس کابینه به دفترکارش برمی‌گردد و تا نیمه‌شب به کار ادامه می‌دهد.

اگر این ویدیو یک روز ِ نوعی از زندگی ِ محمود احمدی‌نژاد را نشان بدهد، او در روز چیزی بین یک تا دوساعت صرف مطالعه می‌کند. این همه‌ی زمانی است که رییس ِ دولت ِ ایران برای مرور ِ روزنامه‌های داخلی، و خارجی، و گزارش‌هایی که برای او تهیه شده‌است صرف می‌کند.

من در این ویدیو یک رییس ِ دولت نمی‌بینم. این ویدیو کدخدایی را نشان می‌دهد که روزش را صرف ِ وارسی ِ روستا و دست‌دادن با رعیت می‌کند. و من باور نمی‌کنم که واقعا روزهای محمود احمدی‌نژاد به این ترتیب بگذرد. معتقدم حتما رییس ِ قوه‌ی مجریه‌ی ایران روزهای زیادی را برای آرامش و مطالعه و فکرکردن اختصاص می‌دهد. این یعنی اینکه چنین روز ِ پرجنب‌وجوشی برای ساختن ِ ویدیوی «یک روز زندگی محمود احمدی‌نژاد» انتخاب شده است، به دلیل جذابیت‌های رسانه‌ای است. یا به عبارت ِ دیگر، این ویدیو یک روز ِ خاص از زندگی محمود احمدی‌نژاد را نشان می‌دهد. یا من ترجیح می‌دهم این‌طور فکر کنم.