از مجارستان می‌آیم. پنج شب و شش روز گذشته را برای یک کارگاه آموزشی درباره‌ی «هکتیویزم» با چند رفیق عزیز در بوداپست گذراندم.

هنوز کمی زود است که درباره‌ی این تجربه چیزی بنویسم. بوداپست چیزی بود که تورنتو هرگز نیست. ذهن ِ تحلیلی‌ام می‌گوید بالا بودن ِ ارزش ِ دلار ِ کانادا نسبت به فورنت ِ مجارستان و نگاه ِ پایین به بالای مجارستانی به کانادایی را نباید دست کم بگیرم. بخش دیگر ذهنم می‌گوید حیف است تجربه‌ی زندگی در بوداپست، یا شهر دیگری در اروپای شرقی، را هرگز نداشته باشم.

یک مجموعه از عکس‌های مجارستان را اینجا گذاشتم: Hungarian Walls بقیه را در همین گروه می‌گذارم «مجارستان ۲۰۱۱».