درمورد اتفاقات لندن باید لندن‌نشین‌ها و اهل فن بنویسند، که مثلا بهرنگ نوشت «درباره ناآرامی‌های لندن». من اما بیشتر ناظر ِ متحیری هستم که هنوز قضیه‌ی ونکوور را هم فراموش نکرده‌است.

امروز حیرتم را سر ِ این عکس ِ بی‌بی‌سی خالی کردم. گوشه‌ی پایین و چپ یک تکه از چیزی افتاده که در نظر اول شبیه بارکد است. یکی زده شیشه‌ها و بارکد را شکسته. شاکی بوده. شاید خودش هم نتواند در ده جمله توضیح بدهد از چه چیزی شاکی است (در درگیری‌های جی۲۰ تورنتو ندیدم کسی بتواند). مهم این است که شاکی است و آتش راه می‌اندازد. بارکد اما شاکی نمی‌شود. و آدم اگر ببیند با بارکد اشتباهش گرفته‌اند بیشتر شاکی می‌شود.

از دیگرانلندن: شورش‌های کور، مدیحه‌ای برای امید!

منبع عکس