counselor۲۹۰۹mos_۴۶۸×۳۶۵.jpgنمایندگان مجلس انگلیس که برای بحث در مورد دیدگاه آمریکا در مورد ایران و عراق به پنتاگون رفته بودند از شنیدن کلام یکی از دستیاران ارشد در دولت بوش شوکه شدند: “من از همه ایرانها متنفرم”. این خانم دستیار همچنین انگلیس را برای تضعیف ائتلاف آمریکا-انگلیس در عراق، از طریق بیرون کشیدن نیروهایش از بصره نکوهش کرد (انگلیسی).

نمایندگان انگلیسی می گویند دبرا کاگان Debra Cagan جانشین دستیار امور ائتلاف در وزارت دفاع آمریکا این نظر را در ماه جاری بیان کرده است.

دبرا همچنین گفت که اگرچه نقشه ای برای حمله به ایران وجود ندارد، اما اگر ایران هشدارها را نادید بگیرد چنین کاری ممکن خواهد بود. دبرا اضافه کرد “به هر حال من از همه ایرانیها متنفرم”. یک نماینده بعدا گفت که دبرا اصرار بیشتری روی “دوست نداشتن ایرانیها” داشت تا موضوع نقشه احتمالی برای حمله به ایران.

نماینده دیگری گفت “برداشت من این بود که کسانی در آمریکا بدنبال بهانه برای حمله به ایران هستند. این خیلی هشدار دهنده است.”

پنتاگون تکذیب کرده است که خانم کاگان گفته باشد که از ایرانیها متنفر است. “او اینطور صحبت نمی کند” یک مقام پنتاگون گفت. نمایندگان انگلیسی پیشتر گفته بودند که خانم کاگان با تشر با آنها حرف زده است.

روزنامه The Mail که خبر را منتشر کرده می گوید با چهار نماینده تماس گرفته اند که از این عده سه نفر این گفته را تایید کرده و یکی نظری نداد.

پس نوشت: اعتراضیه ای برای اینکار تهیه شده.