ساعت ۱۲ و ۵۱ دقیقه‌ی شب است. می‌خواهم بخوابم. قبل از خواب سری به فارس‌نیوز می‌زنم. این عکس میخ‌کوبم می‌کند. زیر عکس توضیح داده شده‌است «نظامیان آمریکایی برای قطع انگشتان غیرنظامیان افغان قیچی حمل می کنند».

از عنوانی که فارس‌نیوز برای این عکس انتخاب کرده‌است اینطور دستگیرم می‌شود که تعداد زیادی از نظامیان آمریکایی بطور مداوم و برنامه‌ریزی شده برای قطع انگشتان قربانیان خود قیچی حمل می‌کنند. این ادعا عجیب است. کمی جستجو می‌کنم. منبع اصلی عکس را پیدا می‌کنم. بقیه‌ی عکس‌های این مجموعه هم از همین منبع انتخاب شده‌اند.

توضیح اصلی عکس این است،

Staff Sgt. Gibbs in the back of a Stryker vehicle, a pair of scissors visible in the top pocket of his uniform. Gibbs allegedly used a pair of medic’s shears to cut off the finger of at least two Afghan civilians murdered by members of his platoon.

در این عکس گروهبان گیبز پشت یک وسیله‌ی نقلیه‌ی نظامی با یک قیچی در جیبش دیده می‌شود. او متهم است که از یک قیچی طبی برای بریدن انگشتان حداقل دو غیرنظامی افغانی که توسط گروهش کشته‌شده‌بودند استفاده کرده است.

در اینکه این اتهام ِ بسیار مهمی است شکی ندارم. بقیه‌ی تصاویر این مجموعه هم چهره‌ی کریه جنگ را نشان می‌دهند. این‌همه اما توضیحی برای بی‌دقتی ِ عجیب ِ فارس‌نیوز نیست. در این قضیه «تعدادی از نظامیان آمریکایی» متهم به رفتار وحشیانه هستند و فارس‌نیوز با اغراق در مساله قبح آن را می‌شکند.