چند روز پیش که رهبر ایران به بازدید نمایشگاه فناوری‌های راهبردی رفت، هواپیمای بدون سرنشین ِ زحل هم به ایشان نشان‌داده‌شد. از این پرنده‌ی عمودپرواز بعدا به نام بشقاب‌پرنده در رسانه‌ها یاد شد و از جمله فارس‌نیوز ِ انگلیسی در خبری از آن با این تصویر نام برد.

اینجا بود که رسانه‌های انگلیسی‌زبان مساله را به شوخی و هزل گرفتند.

کمی درباره‌ی قضیه جستجو کردم. در چند منبع (جام‌جم، ایسنا، این فروم) چنین تصویری از زحل منتشر شده‌است (ایسنا این عکس را بعنوان «تزیینی» منتشر کرده‌است).

عکسی هم از رهبر ایران با پرنده‌ای شبیه این قبلا توسط فارس‌نیوز منتشر شده‌بود.

من خبری از اهمیت ِ تکنولوژی ِ پشت ِ این وسیله ندارم، اما دقت‌نکردن به استفاده از عکس ِ واقعی، که به‌نظر نمی‌رسد دلیل ِ حفاظتی برای عدم استفاده از آن وجود داشته‌باشد، و استفاده از عکسی، که لابد از یک جستجو در گوگل درآمده‌بود، باعث شد مایه‌ی مسخره‌ی خلایق شویم.

لینک فارس‌نیوز ِ انگلیسی از عبدالعلی ِ عزیز