تابو ام‌بکی، از ای‌ان‌سی، که بعدا رییس‌جمهور آفریقای جنوبی ِ بعد از آپارتاید شد، و ویلیام استرهیوس، که فعال ِ سفیدپوست ِ منتقد ِ آپارتاید است، در آخرین روزهای حاکمیت ِ سفید در آفریقای جنوبی، در بنایی در سامرست انگلیس پشت یک میز نشسته‌اند تا راه‌حلی برای متوقف‌کردن موج خشونت پیدا کنند. ماندلا در این زمان هنوز در زندان است. مذاکرات از طریق سرمایه‌گزاری ترتیب داده‌شده‌است که منافع ِ زیادی در آفریقای جنوبی دارد. سفید‌ها نگران خشونت پس از شکسته‌شدن ِ ساختار آپارتاید هستند.

Mbeki – Fear is the first weapon of the oppressor. It binds us all.

Esterhuyse – What is your campaign of terror based on, if not fear?

Mbeki – The culture of fear is not our making. We learnt it at the feat of our masters.

(لینک مستقیم به ویدیو)