Shenidi?

چند وقتیه که از گوشه کنار وبلاگستان صدای “پادکست-پادکست” شنیده می شه. اینها چند مثال هستند: پادکست شما آماده است ؟ایده پادکست مشترکپادکست هایتان را هوا کنید
بنظر من یکی از مشکلات پیش روی پادکست سازها نبود ِ مکانیه که بشه درش جدیدترین پادکستها رو پیدا کرد. برای حل این مشکل، “شنیدی؟” رو راه انداختم. “شنیدی؟” چیزی نیست جز یک خوراک خوان برمبنای وردپرس که خوراک منابع پادکستی که با جستجوی چند روزه پیدا کردم بهش اضافه شده.

مرحمت کنید نظری اگر دارید بفرمایید. اگر شما هم پادکست بازید و یا از پادکستی خبر دارید که در “شنیدی؟” ذکر نشده بی زحمت خبر بدید.

برای اینکه ببینید چه پادکستهای محشری در وبلاگستان پیدا می شن، بشنوید داستان “یک هلو هزار هلو” رو از صمد بهرنگی. منبع: “کتابخانه گویا“.

پس نوشت: خوراک – فید. خوراک خوان= فید خوان. چرا؟ از گناهکار بپرسید!

منابع آموزشی: چگونه یک پادکست هوا کنیم؟ویکیپدیا

مرتبط: “دیدیش؟”