(لینک مستقیم به ویدئو)

باید رییس جمهور ما بدونه، رهبر ما بدونه، درست هشت ماه پیش، یک قرارداد هشت ملیون و نیمی در یکی از معتبرترین بانکهای اروپا داشت بسته می شد من هم که یک وسیله ای هستم داشتم اون رو امضا می کردم. خدا شاهده می تونم اون جلسه رو … چیزش رو نوشتم (یک عبارت ِ احتمالا آلمانی). کوچکترین توهینی که به این عزیز کردند خدا شاهده اون قرارداد رو امضا نکردم. به شرف انسانی ام اون قرارداد رو امضا نکردم. (تشویق حاضرین)

نتوانستم جایی اطلاعاتی در مورد این آقا پیدا کنم پس فقط امکانات ممکن را می شمریم.

یک فرض ِ ممکن این است که گوینده این جملات صاحب یک تجارت در خارج از ایران است و از بستن قرارداد با کسی که به احمدی نژاد توهین کرده است خودداری کرده است. با توجه به حجم این قرارداد، ایشان تجارت مهمی دارد و احتمالا نبستن این قرارداد ضرر قابل توجهی برای این آقا و اطرافیان او است. اگر ایشان احساساتی که در این مجلس از خود بخرج می دهد در لحظه ی لغو قرارداد هم بروز داده باشد، قابل تصور است که می شده است که ایشان به جای لغو قرارداد یک لیوان آب خنک بخورد و قرارداد را امضا کند و بعد بصورت سیاستمدارانه تری به مخاطبش بفهماند که از او باهوش تر و باادب تر است. اما مساله ی اساسی این است که کدام شریک تجاری در موقع عقد قرارداد یاد مواضع سیاسی اش می افتد؟ تجربه ی کار کردن در محیط کانادا به من می گوید که در محیط کار، سیاست و مذهب بیرون اتاق گذاشته می شوند و حتی دوطرف درمورد اینکه چه غذایی خوشمزه است هم با احتیاط حرف می زنند.

اما اگر به جملات ایشان برگردیم، آنجا که می گوید «من هم که یک وسیله ای هستم»، می شود این طور برداشت کرد که ایشان برای کسی، مثلا در شرکتی، کار می کند و امکان عقد با عدم عقد قرارداد را داشته است و تصمیم گرفته است که آن را امضا نکند، که نکرده است. قاعدتا ایشان بعد از این کار در صورت جلسه ی بستن قرارداد توضیح داده است که طرف مقابل بی ادبی کرده است و به همین دلیل او از عقد قرارداد خودداری کرده است. در چنین وضعیتی، با توجه به اهمیت قرارداد، شرکت ِ متبوع ایشان مسلما نفر دومی را برای عقد قرارداد فرستاده است و دقت خواهد کرد که برای بار دوم ایشان را پای چنین قراردادهایی نفرستد.

اما سوال مهم این است که چرا رییس جمهور و رهبر ایران «باید» از بسته نشدن قراردادی «در یکی از معتبرترین بانکهای اروپا» مطلع شوند؟ گیریم همه ی ایرانیان همه ی قراردادهایشان را در خارج از کشور معلق کنند. با این کار اقتصاد/سیاست ایران یک شبه هوا می رود یا «بانک های معتبر اروپایی» چرخشان از گردش می ایستد؟ و البته این نکته هم قابل توجه است که گویا در نسخه ای از ویدئو که از ۲۰:۳۰ پخش شد قسمت «باید رییس جمهور ما بدونه، رهبر ما بدونه» از ویدئو حذف شده بود.

(لینک مستقیم به ویدئو)