2_8904161136_l600.jpg

پلیس امنیت تهران دو زن و سه مرد را در چهار نقطه ی تهران دستگیر کرد و از آنها پانزده هزار و نهصد شیشه نوشیدنی الکلی ضبط کرد (مهر). این محموله سپس در جایی که به نظر می رسد یک استخر است با دقت و به صورت زیبایی برای تماشا چیده شد. در تصاویری که رسانه های دولتی از این اتفاق منتشر کردند برچسب های بعضی از شیشه ها مات شد.

553284_orig.jpg

اینجاست که مساله جالب می شود: مشروب الکی بد است و نباید در دسترس شهروندان باشد، اما پلیس با نمایش شیشه های خوش تراش اقتدار خود را به رخ می کشد. این دو قبول، اما دیدن مارک نوشیدنی الکلی چه خطر ویژه ای برای شهروندان یا جامعه دارد؟

عکس ها از فارس و مهر