قبلا اینجا درمورد قطعه ی «بازیگر» حرف زدیم (ببینید: موسیقی هفته: بسه، دروغ بسه، دیگه بسه). ویدئوی این آهنگ را ببینید.

(لینک مستقیم به ویدئو)