tetnegaran.png

بازی کامپیوتری «مبارزه با سران فتنه»، یا به نام دقیق تر آن «جدال با فتنه گران»، روی تصویری از آسمان آبی و با موسیقی پشت زمینه ی «یار دبستانی» طراحی شده است. در این بازی شما یک هواپیمای آبی رنگ هستید که به میرحسین موسوی، سید محمد خاتمی و مهدی کروبی شلیک می کنید. برخورد هواپیمای شما با هریک از شکلک ها از سلامت هواپیمای شما کم می کند اما علاوه بر این از دهان مهدی کروبی گلوله های آتشینی بیرون می آید که برای شما خطرناک هستند. در این بازی حداقل دو نکته ی جالب هست: اول، شما می توانید بازی نکنید و خطر زیادی شما را تهدید نخواهد کرد. این یعنی اگر شما بی حرکت بایستید به احتمال زیادی با کسی برخورد نخواهید کرد و عمر جاودان خواهید داشت. علاوه بر این، و جالب تر از آن، شما مرگ ندارید، این یعنی وقتی بدلیل کثرت برخورد با «فتنه گران» شما می میرید، صفحه مکثی می کند و شما دوباره پدیدار می شوید.

فایل نرم افزار را با آنتی ویروس سیمانتک آزمایش کردم، امن به نظر می رسید. با اینحال احتیاط کنید. یک نسخه از فایل اینجا هست.