مدتی است که دارم برای سفر دالاس و واشنگتن برنامه ریزی می کنم. شرح برنامه ی دالاس اینجا آمده. محل برگزاری کتابخانه ی بوش است و گویا خود آقای جرج بوش بعنوان اولین سخنران چند دقیقه حرف می زند (pdf). برنامه را که دیده ام هول کرده ام. نه دقیقا از حضور رییس جمهور سابق آمریکا که از حضور یک سیاست مدار. خودم را اینطور تسکین می دهم که می روم همان حرفی را می زنم که هر جا گوش ِ غیرایرانی دیده ام تکرار کرده ام،

وبلاگستان ابزار ساقط کردن حکومت نیست. مثل هر جامعه ی دیگری، وبلاگستان هم هزار فرقه دارد که یکی اش هم چریک های ضد ولایت فقیه هستند. یکی دیگرش هم برادران/خواهران ولایت مدار هستند. یک فرقه ی بزرگش هم دغدغه و خیالشان بیشتر پی آی پد و سرخ کن و کتاب جدید یک نویسنده ی قدیمی است تا لزوما انقلاب مخملی و کرباسی.

این را می نویسم از نگرانی فرقه ی این طرفی که آدم را هل می دهند که قضیه را از «وبلاگ نویسی که سروگوشش می جنبد» جدی تر بگیرد و فرقه ی آن طرفی که قطار ِ هوار کشیدنش به یک هل بند است.

آخرالامر، من، کارم برنامه نویسی است و نانم از چیزهایی مثل کنترل کیفیت به روش تصویر برداری در می آید. باقی چیزی است بین کنجکاوی، هیجان، و حرف زدن و شنیدن.