در صفحه ی ویژه ی بی بی سی با عنوان «اینترنت، قدرت برتر» دو مقاله هم از من هست.

کارکرد رسانه ای وبلاگستان برای جنبش سبز

نوع، دامنه، و ماهیت تاثیر جامعه فارسی زبان آنلاین و کارکرد آن در حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران، از طرف گرایش های مختلف سیاسی به گونه های متفاوتی تفسیر شده است. آنچه از سوی حکومت ایران و طرفداران آن و دیگران، ابزار انتقال انقلاب مخملی به ایران نامیده شده است، برای بسیاری از علاقه مندان و فعالان حرکتی که به نام کلی “جنبش سبز” خوانده می شود به مثابه بلندگوی رسای آزادی بیان نقش بازی کرده است.

bbc_kamangir_2.jpg

وبلاگستان در گذر زمان، چند نگاه نزدیک

از روز شانزده شهریور سال ۱۳۸۰، ۷ سپتامبر ۲۰۰۱، که سلمان جریری اولین پست وبلاگی به زبان فارسی را نوشت کمتر از ۹ سال می گذرد. در مقایسه با ۳۰۰ هزار سالی که جیمز دیویس در کتاب خود بررسی کرده است، ۹ سال زمان قابل توجهی نیست. اما حقیقت این است که در همین ۹ سال فضای مجازی ِ فارسی زبان نه فقط یکبار که بارها متحول شده است. روایت تاریخ وبلاگستان بدون دقت در این تحولات و دستاوردهای آنها ممکن نیست.

bbc_kamangir_1.jpg

از این صفحه هم غافل نشوید.