بی بی سی این جمله را از اطلاعیه ی دادسرای عمومی و انقلاب تهران درمورد اعدام های اخیر نقل کرده است.

در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و یازده نفر را به اعدام محکوم کردند (تاکید از من)

مساله این نیست که گویا یکی از دو نفر اعدام شده قبل از انتخابات دستگیر شده بوده است. مساله این هم نیست که اعدام متهم سیاسی نفرت انگیز است (چیزی مثل اینکه سر ِ کسی که داری باهاش بحث می کنی را ببری). مساله کنار هم گذاشتن «ضد انقلابی» و «ساختارشکنانه» است. تا جایی که من متوجه می شوم، ساختارشکنی دقیقا یک اقدام انقلابی است. اینکه من و تو ممکن است با انقلاب مساله داشته باشیم اینجا مهم نیست. مساله این است که جمله ی اطلاعیه دادسرا تناقض درونی دارد. این البته با این فرض است بعد از «انقلاب» یک C با یک دایره دورش نباشد.

این هم مساله است که اگر «ساختارشکنی» جرم است، مگر این دقیقا همان کاری نیست که حضرات ادعا دارند ۳۰ سال پیش انجام دادند؟