این تصویر را لابد دیده اید و سبز پرچم را که آبی شده.

original.jpg

حالا این را ببینید. تصویر را برده ام در Matlab و کانال سبز و آبی را جابه جا کرده ام.

processed.jpg

اما این یعنی چه؟ به احتمال زیاد پرینتر و به احتمال کمتر دوربین در این قضیه مقصر هستند و کانال ها را جا به جا، یا دستکاری، کرده اند.

اگر مساله پرینتر بوده باشد باید پرسید که کسی در نهاد ریاست جمهوری متوجه نشده؟

پس نوشت: نه فقط پرینتر که حتی فرمت های تصویری هم کمتر از سیستم قرمز-سبز-آبی استفاده می کنند. هدفم توضیح این نکته بود که این مساله می تواند یک اشتباه ساده ی تکنیکی باشد. متاسفانه سرکار هستم، و طنز قضیه این است که جایی کار می کنم که سازنده ی پرینتر است، و نمی توانم بیشتر بنویسم.