رفتیم آواتار* Avatar. تکنولوژی و سه بعدی، و کیفیت و چیزهای دیگر را خودت برو ببین. چیزی که من را مشغول کرده داستان فیلم است. اینجا خلاصه می کنم. آدم ها رفته اند سیاره ای دنبال ماده ی Uunobtanium (یافت می نشود). این سیاره موجودات زنده ای دارد که دارند صاف روی این مخزن گرانبها زندگی می کنند بدون اینکه اصلا کاری بهش داشته باشند. زمینی که آدمها پی اش هستند اما برای موجودات ارزش بی نهایت دارد. پس جنگ می شود و کشتار و باقی را خودت رو ببین.

avatar.jpg

از Shock and Awe بگیر تا Preemptive Attack، فیلم اشاره به وقایع روز کم ندارد. داستان مرکزی فیلم هم به نفت عراق و گاز افغانستان خوب می خورد (مثلا داستان “عزام الامریکی“ی آمریکایی که به القاعده پیوست).

حالا سوال این است: این داستان انتخاب شده است چون فروش می کند. این یعنی آدمها برای دیدن، یا تو بگو دوباره دیدن، این تصویر که ما آدمهای مدرن با اسلحه های تکنولوژیکمان به جماعت بدویی حمله می کنیم و آدم می کشیم و شکست می خوریم، پول می دهند. چرا می دهند؟ چرا می دهیم؟ این چیزی است که بعد از دیدن فیلم دارم بهش فکر می کنم.

* قاعدتا روش درست تر این است که بنویسیم “اوتار”، به فتح اول و کسر دوم.

(لینک مستقیم به ویدئو)